Sijainti: Pääsivu / Mukaan toimintaan-Kom med / Sähköpostilistat - e-postlistor

Vaasan ympäristöseuran sähköpostilistat - Vasa miljöförenings e-postlistor

V-ys.fi sähköpostilistoja hallinnoidaan mailman-ohjelmalla, joten käyttäjän on helppo itse tilata listoja ja peruuttaa niiden tilaus, näin halutessaan. Listoilla olevat sähköpostit ei ole julkisia muille käyttäjille. Vain listalle rekisteröityneet voivat lähettää viestejä listalle. Apua ja lisätietoja: info(at)v-ys.fi

V-mf:s e-postlistor förvaltas med hjälp av mailman-programmet så att användarna själva skall kunna ansluta sig till listorna, men även annullera anslutningen till listorna om användaren så önskar. E-postadresserna på listan är inte synliga för andra användare. För hjälp eller tilläggsinformation om V-mf:s e-postlistor: info(at)v-ys.fi.

 

Tiedotus-lista - Informationslistan

tiedotus(at)v-ys.fi

Tiedotus-lista on VYS:n yksisuuntainen tiedotuskanava, jolla ilmoitetaan pääasiassa Vaasan ympäristöseuran alueellaan järjestämistä tapahtumista ja muista mielenkiintoisista menoista ja mahdollisuuksista osallistua toimintaan. Lisäksi kerrotaan kiinnostavista valtakunnallisista (pääasiassa Suomen luonnonsuojeluliiton) tapahtumista. Viestejä tulee noin 1-4 kpl/kk.

Informationslistan är Vmf:s enkelriktade informationskanal där det främst informeras om evenemang och andra intressanta händelser som äger rum i Vasa miljöförenings verksamhetsområde. Vidare berättar vi om intressanta nationella händelser och evenemang (i huvudsak Finlands naturskyddsförenings händelser och evenemang). Användare får ungefär 1-4 meddelanden per månad.

 

Aktiivit-lista - Aktiva-listan

aktiivit(at)v-ys.fi

Aktiivit-lista on VYS:n tapahtumien ja toiminnan ym. suunnittelua varten tarkoitettu sähköpostilista, jolla käyttäjät voivat osallistua keskusteluun ja saada tietoa mahdollisuuksista osallistua toimintaan aktiivisemmin, mm. järjestelemällä ja suunnistelemalla. Viestejä tulee toiminnan aktiivisuudesta riippuen 1-10 kpl/vk. Aktiivit-listalle liittyneet lisätään myös tapahtumat-listalle, näin myös he saavat tiedot tapahtumista.

Aktiva-listan är en e-postlista som är till för VMF:s evenemang och verksamhet m.m. och där användarna kan delta i diskussioner och få information om möjligheterna att mer aktivt medverka i verksamheten genom exempelvis organisering eller planering. Användare får 1-10 meddelanden per vecka beroende på verksamhetens aktivitet. De som ansluter sig till aktiva-listan ansluts även automatiskt till evenemangslistan och får därmed även information om evenemang och andra händelser.