Sijainti: Pääsivu / Kuntavaalikyselyn tulokset

Kuntavaalikyselyn tulokset


Vaasan ympäristöseura toimii kuntavaalien alla!

Vaasan ympäristöseura kartoitti maaliskuussa 2017 Vaasan valtuustopuolueiden mielipiteitä erityisesti ympäristöteemoihin liittyen.

Vaasan ympäristöseuran kuntavaalikysely lähetettiin kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajille. Heitä pyydettiin vastaamaan kysymyksiin siten, että vastaukset kuvaavat oman puolueen tai puolueostaston kantaa.

Kyselyyn vastasi Kristillisdemokraattien, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton valtuustoryhmien puheenjohtajat. Heidän vastauksensa löydät alta.

 

Suomen Kristillisdemokraattien Vaasan valtuustoryhmän puheenjohtaja Heimo Hokkanen.

Mitkä olisivat mielestänne tärkeimmät Vaasan kaupungin Energia- ja ilmasto-ohjelman toteutukseen tähtäävät toimenpiteet tulevana valtuustokautena?

Ensisijaisesti julkista liikennettä on kehitettävä tuntuvasti, jotta uusien alueiden asukkaakin voisivat päästä mukaan hiilijalanjäljen pienentämiseen!

Miten puolueenne edistäisi julkisen liikenteen parantamista, lisäisi julkisen liikenteen käyttöastetta ja vähentäisi yksityisautoilua Vaasassa lähivuosina?

Olisimme valmiita lisäämään määrärahoja julkisen liikenteen tiheyden ja kattavuuden osalta.

Miten puolueenne vähentäisi hävikkiä ja jätettä sekä tehostaisi tavaroiden ja materiaalien kierrätystä Vaasassa tulevana valtuustokautena?

Ruokahävikkiä pitäisi hoitaa suunnitelmallisesti, ettei ruokia menisi hukkaan. Materiaalien kierrätyksen osalta olisi oltava selkeitä paikkoja joissa tavarat olisivat esillä kierrätyksen osalta, ettei kaikki menisi Stormossenille!

Lihantuotanto aiheuttaa noin viidesosan maailman ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Pitäisikö Vaasan julkisessa ruokahuollossa vähentää lihan kulutusta tuntuvasti (esim. 50 %) tulevan valtuustokauden aikana, korvaten sitä kasviproteiinilla?

Ei. Liha kuuluu suomalaiseen ruokakulttuuriin.

Pitäisikö Vaasan kaupungin tulevana valtuustokautena ottaa kantaa uusiin turvetuotantohankkeisiin Kyröjoen ja Laihianjoen valuma-alueilla ja vaatia selvitystä niiden yhteisvaikutuksista Vaasan vesistöjen ja juomaveden tilaan?

Kyllä.

Pitäisikö Mustikkamaan metsäalue säilyttää laajana luonto- ja virkistysalueena?

Kyllä. Kaupunki tarvitsee "keuhkoja". Myös lähialueiden virkistysalueet on säilytettävä. Esikaupunkialueet tarvitsevat omia alueita.

Pitäisikö Vaasan laatia luonnon monimuotoisuusohjelma, joka sisältäisi ehdotukset uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta sekä muista toimenpiteistä, joilla luonnon monimuotoisuuden säilyminen turvattaisiin kaupungin viheralueilla?

Kyllä. Ohjelmia tarvitaan, mutta niiden toteutuminen usein jää vain painetuksi vihkoksi.

Pitäisikö kaupungin selvittää omistamiensa metsien luontoarvoja osana kaupungin metsäsuunnitelman uusimista vuonna 2020?

Kyllä.

Pölyttäjien (mehiläisten ym.) väheneminen on ongelma sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, ja se uhkaa myös viljelyn onnistumista. Tulisiko Vaasan kaupungin puistoalueita kasvillisuudeltaan kehittää paremmin sopiviksi pölyttäjille?

Kyllä.

Tulisiko Vaasan ja sen lähialueiden yhdessä pyrkiä lisäämään alueen omavaraisuusastetta muun muassa uusiutuvan energian, palvelujen ja lähiruuan tuotannossa?

Kyllä.

 

Vasemmistoliiton Vaasan valtuustoryhmän puheenjohtaja Anneli Lehto

 

Mitkä olisivat mielestänne tärkeimmät Vaasan kaupungin Energia- ja ilmasto-ohjelman toteutukseen tähtäävät toimenpiteet tulevana valtuustokautena?

Sitouttaa päättäjät ja kaupungin henkilöstö ilmasto-ohjelman noudattamiseen. Tehdä päätöksiä, jotka parantavat uusiutuvan energian käyttöönottoa. Tukea ja kannustaa energiatehokkaampaan rakentamiseen kaupungin omissa hankeissa, kuin sen asukkaiden ja yrittäjienkin.

Miten puolueenne edistäisi julkisen liikenteen parantamista, lisäisi julkisen liikenteen käyttöastetta ja vähentäisi yksityisautoilua Vaasassa lähivuosina?

Julkisen liikenteen vuoroja ja reittejä lisäämällä mahdollistetaan usemmalle käyttäjälle sopivia kyytejä. Lisäämällä bussi-taksikaistoja tulevissa katusuunnitelmissa. Pitämällä hinnat matalina ja antamalla etuuksia eri ihmisryhmille, kuten opiskelijat, eläkeläiset, veteraanit, avustajat, lastenvaunuttelijat jne. Nostamalla kävelyn ja pyöräilyn arvostusta parantamalla ja rakentamalla kevyenliikenteen kulkureittejä. Rakentamalla keskustaan pyöräkaistoja. Kävelykeskustan laajentaminen sallien lähiliikenteen bussien pääsyn alueelle, millä lisättäisiin keskustan viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Miten puolueenne vähentäisi hävikkiä ja jätettä sekä tehostaisi tavaroiden ja materiaalien kierrätystä Vaasassa tulevana valtuustokautena?

Kaupungin ruokapalveluiden ylijäämäruoka voidaan antaa tai edullisesti myydä eteenpäin sitä tarvitsevalle. Kaupungin vanhoja, käyttökelposia kalusteita ja muuta irtaimistoa joko lajhoittaa tai huutokaupata eteenpäin uusille käyttäjille. Kaupungin työntekijät sekä virastojen ja laitosten käyttäjät päiväkoti-ikäisistä lähtien opastaa kierrättämään toiminnasta syntyvä jäte, jos sitä ei voi uusiokäyttää toisin. Uuden ostamista tulisi pitkittää mahdollisuuksien mukaan, eikä ostaa uutta uuden toivossa. Uutta tavaraa ostettaessa tulee ottaa sen mahdollinen elinkaari ja ekologisuus mukaan päätöksentekoon.

Lihantuotanto aiheuttaa noin viidesosan maailman ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Pitäisikö Vaasan julkisessa ruokahuollossa vähentää lihan kulutusta tuntuvasti (esim. 50 %) tulevan valtuustokauden aikana, korvaten sitä kasviproteiinilla?

Ei. Kyllä lihan kulutusta tulisi vähentää. Pitäisi kuitenkin tietää ruokahuollon nykyinen lihan kulutuksen taso, jotta voisi heti 50% vähennystä kannattaa. Ehkä maltillisempi ehdotus aluksi kohti vähempi lihaista tulevaisuutta.

Pitäisikö Vaasan kaupungin tulevana valtuustokautena ottaa kantaa uusiin turvetuotantohankkeisiin Kyröjoen ja Laihianjoen valuma-alueilla ja vaatia selvitystä niiden yhteisvaikutuksista Vaasan vesistöjen ja juomaveden tilaan?

Kyllä. Ehdottomasti Vaasan pitäisi olla kiinnostunut ja ottaa kantaa juomavetensä lähteen laadusta.

Pitäisikö Mustikkamaan metsäalue säilyttää laajana luonto- ja virkistysalueena?

Kyllä.

Pitäisikö Vaasan laatia luonnon monimuotoisuusohjelma, joka sisältäisi ehdotukset uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta sekä muista toimenpiteistä, joilla luonnon monimuotoisuuden säilyminen turvattaisiin kaupungin viheralueilla?

Kyllä. Ehdottomasti, koska luonnon ja ympäristön monimuotoisuus ja hyvinvointi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.

Pitäisikö kaupungin selvittää omistamiensa metsien luontoarvoja osana kaupungin metsäsuunnitelman uusimista vuonna 2020?

Kyllä.

Pölyttäjien (mehiläisten ym.) väheneminen on ongelma sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, ja se uhkaa myös viljelyn onnistumista. Tulisiko Vaasan kaupungin puistoalueita kasvillisuudeltaan kehittää paremmin sopiviksi pölyttäjille?

Kyllä.

Tulisiko Vaasan ja sen lähialueiden yhdessä pyrkiä lisäämään alueen omavaraisuusastetta muun muassa uusiutuvan energian, palvelujen ja lähiruuan tuotannossa?

Kyllä.

 

Vihreän liiton Vaasan valtuustoryhmän puheenjohtaja Laura Ala-Kokko

Mitkä olisivat mielestänne tärkeimmät Vaasan kaupungin Energia- ja ilmasto-ohjelman toteutukseen tähtäävät toimenpiteet tulevana valtuustokautena?

Vaasan suurimmat päästöjen aiheuttajat ovat kaukolämpö ja liikenne. Kivihiilen poltto Vaasan sähkön tuotantolaitoksissa on lopetettava, ja energia on tuotettava yhä enemmän uusiutuvilla energialähteillä. Julkinen liikenee on tuotava sille tasolle, että se on aito vaihtoehto yksityisautoilulle – edullinen, nopea ja kätevä tapa päästä paikasta a paikkaan b – ja samoin kevyen liikenteen edellytyksiä on parannettava esimerkiksi priorisoimalla kevyen liikenteen väyliä auraamisessa talvella.

Miten puolueenne edistäisi julkisen liikenteen parantamista, lisäisi julkisen liikenteen käyttöastetta ja vähentäisi yksityisautoilua Vaasassa lähivuosina?

Vaasan julkinen liikenne on ottanut askeleita parempaan suuntaan lähiaikoina. Aikataulut ja reitit on kuitenkin yhä suunniteltu lähinnä koululaisia ja opiskelijoita ajatellen, ei niinkään työmatkaliikenteeseen, tai palvelujen saavutettavuutta ajatellen. Esimerkiksi keskustan ohella suurimpaan kaupan alan keskittymäämme Kivihakaan ei kulje bussiliikennettä viikonloppuisin, jolloin asiakasmäärät ovat korkeimmat. Bussien tulee kulkea tiheämmin, myöhemmälle iltaan ja myös viikonloppuisin niin, että julkinen liikenne on aito vaihtoehto yksityisautoilulle. Tämä paitsi vähentäisi päästöjä ja ruuhkia, myös piristäisi liike-elämän mahdollisuuksia, kun palvelujen äärelle pääsisi ilman omaa autoa ja parkkipaikkaongelmia. Lastenvaunujen kanssa kulkeville on tarjottava ilmaiset matkat, samoin henkilökohtaista avustajaa tarvitsevien avustajan tulee saada matkustaa bussissa veloituksetta. Aikatauluja tulee selkeyttää siten, että bussin saapumis- ja lähtöaika pysäkeillä on ennakoitavissa.

Keskustan autotonta aluetta voidaan mahdollisesti laajentaa sitten, kun julkinen liikenne on realistinen vaihtoehto yksityisautoilulle. Esimerkiksi parkkimaksuja ja bussiliikenteen hintaa ja vuoroja muokkaamalla kaupunki voi ohjata ihmisten käytöstä haluttuun suuntaan: jos todella haluamme vähentää autoistumista keskusta-alueella, ei oikea ratkaisu ole parkkipaikkojen lisääminen tai maksuttomuus, vaan toimivat bussivuorot ja esimerkiksi ilmaiset matkat tiettyihin aikoihin.

Kun julkinen ja kevyt liikenne ovat kätevä, nopea, ja edullinen tapa päästä paikasta toiseen, vähentää se esimerkiksi perheiden tarvetta hankkia kakkosautoa, vaikka ei ihan keskustassa asuisikaan, ja mahdollistaa myös täysin autottoman elämän sitä haluaville

Miten puolueenne vähentäisi hävikkiä ja jätettä sekä tehostaisi tavaroiden ja materiaalien kierrätystä Vaasassa tulevana valtuustokautena?

Tiedotusta kierrättämisestä, kierrätyspisteistä ja tavaran korjaamisesta kaupunkilaisille on lisättävä, samoin kierrätyspisteiden määrää niin, että sellainen on jokaisen kaupunkilaisen helposti tavoitettavissa. Koululaisille tulee järjestää kierrätys-teemapäiviä, joissa opetetaan sekä jätteiden kierrätystä, että myös korjaamaan ja tuunaamaan omia tavaroita. Mukaan materiaalikierrätyksen innovoimiseen voidaan ottaa esimerkiksi vaasalaisia oppilaitoksia ja niiden omia hacklab-toimijoita. Vaikka Vaasassa käytetään jätettä energiantuotantoon uusilla, innovatiivisilla menetelmillä kuten biokaasubussien polttoaineena, on ensisijaisen tavoitteen oltava jätemäärien vähentäminen ja materiaalin kierrättäminen.

Lihantuotanto aiheuttaa noin viidesosan maailman ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Pitäisikö Vaasan julkisessa ruokahuollossa vähentää lihan kulutusta tuntuvasti (esim. 50 %) tulevan valtuustokauden aikana, korvaten sitä kasviproteiinilla?

Kyllä. Lihantuotanto on yksi suurimmista ilmaston lämpenemiseen vaikuttavista asioista. Vaasan kaupunki on laatinut kunnianhimoisen kuntavaaliohjelman, jossa tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali kaupunki vuonna 2035. Hiilineutraaliutta on hyvä tarkastella myös hankintojen kautta, ei vain kaupungin suoraan aiheuttamia päästöjä mittaamalla. Lihankäytön vähentäminen kaupungin ateriapalveluissa on yksi konkreettinen keino vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen, ja lisäksi kasviproteiineihin siirtymisen on todettu olevan kustannustehokasta kaupungeissa, joissa siitä on kokemusta. Kasvipainotteista ruokaa suosimalla on helpompaa ja edullisempaa suosia myös lähellä tuotettua ruokaa ilman, että kustannukset nousevat liikaa. Myös kasvipainotteisen ruuan valinnassa on tarkasteltava tuotannon eettisyyttä ja kestävyyttä.

Pitäisikö Vaasan kaupungin tulevana valtuustokautena ottaa kantaa uusiin turvetuotantohankkeisiin Kyröjoen ja Laihianjoen valuma-alueilla ja vaatia selvitystä niiden yhteisvaikutuksista Vaasan vesistöjen ja juomaveden tilaan?

Kyllä. Turvetuotannolla on mittavia, negatiivisia vaikutuksia lähialueiden vesistöihin, ja siksi myös Vaasan kaupungin on otettava kantaa lähialueiden uusiin turvetuotantohankkeisiin. Turpeen päästöt ovat kivihiilen luokkaa. Saavuttaakseen päästötavoitteensa ja hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä on Vaasan luovuttava turpeen käytöstä polttoaineena.

Pitäisikö Mustikkamaan metsäalue säilyttää laajana luonto- ja virkistysalueena?

Kyllä. Mustikkamaa on luontoarvoiltaan erittäin arvokas kohde, joka tulee säilyttää luonto- ja virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan. On hyvin lyhytnäköistä kaupunkisuunnittelua rakentaa asutusta juuri tällaiseen kohteeseen, kun luontoarvoiltaan vähemmän arvokasta tonttimaata on myös käytettävissä.

Pitäisikö Vaasan laatia luonnon monimuotoisuusohjelma, joka sisältäisi ehdotukset uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta sekä muista toimenpiteistä, joilla luonnon monimuotoisuuden säilyminen turvattaisiin kaupungin viheralueilla?

Kyllä pitäisi. Monimuotoisuusohjelma antaisi hyvän yleiskuvan siitä, mitkä luontokohteet Vaasassa ovat tärkeimpiä, ja olisi siten hyvä työkalu valtuustolle kaavoituspäätöksissä. Viheralueilla on tärkeä rooli kaupunkilaisten viihtyvyydessä, ja niiden monimuotoisuudesta ja luontoarvoista huolehtiminen on luonnollinen osa kaupungin kehitystä.

Pitäisikö kaupungin selvittää omistamiensa metsien luontoarvoja osana kaupungin metsäsuunnitelman uusimista vuonna 2020?

Kyllä. Ehdottomasti pitäisi. Kaupunki ei ole vain lukuja ja numeroita, eikä kaikkea kaupungin omaisuutta ole mielekästä arvottaa vain rahassa. Se, että kaupunki suojelee luonnoltaan ja eliöstöltään arvokkaimmat metsänsä, panostaa monipuolisiin ja laajoihin virkistysalueisiin, sekä pitää viheralueet monipuolisina ja hoidettuina, on vetovoimatekijä, joka monelta unohtuu. Kaupunki, jossa luonto on lähellä on kaupunki, jossa viihdytään. Kaupunki, jossa viihdytään, kasvaa ja menestyy.

Pölyttäjien (mehiläisten ym.) väheneminen on ongelma sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, ja se uhkaa myös viljelyn onnistumista. Tulisiko Vaasan kaupungin puistoalueita kasvillisuudeltaan kehittää paremmin sopiviksi pölyttäjille?

Kyllä. Tämä on ehdottomasti kannatettava aloite. Sekä ihmiset että eläimet viihtyvät ja saavat eniten iloa monipuolisesta kasvivalikoimasta puistoissa.

Tulisiko Vaasan ja sen lähialueiden yhdessä pyrkiä lisäämään alueen omavaraisuusastetta muun muassa uusiutuvan energian, palvelujen ja ruuan tuotannossa?

Kyllä. Omavaraisuusasteen lisääminen energian, palveluiden ja ruuantuotannossa olisi paras tapa edistää lähialueen yritysten ja tuottajien, ja siten koko alueen, elinvoimaisuutta.