Sijainti: Pääsivu / Aloite: Tampere edelläkävijäksi - Turpeesta siirryttävä uusiutuviin Naistenlahden voimalaitoksessa

Aloite: Tampere edelläkävijäksi - Turpeesta siirryttävä uusiutuviin Naistenlahden voimalaitoksessa

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Tampereen yhdistys esittävät Tampereen kaupungille ja Sähkölaitokselle, että turpeen käyttö polttoaineena Naistenlahden voimalaitoksessa lopetetaan. Aloite on tehty samalla kaikille Tampereen valtuustoryhmille, jotta siitä tehtäisiin myös valtuustoaloite.
Aloite: Tampere edelläkävijäksi - Turpeesta siirryttävä uusiutuviin Naistenlahden voimalaitoksessa

Tampereen Naistenlahden voimalaitos (kuva: Jenni Hakanen)

- Turpeen kaivu ja polttaminen kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Lisäksi turpeen kaivu pilaa vesistöjä ja heikentää suoluonnon monimuotoisuutta. Turpeen polton kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa suuremmat kuin kivihiilellä, sanoo Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin aluesihteeri Juho Kytömäki.

Tampereen Sähkölaitos on hakenut ympäristölupaa Naistenlahti 2:n voimalaitoksen uusimiselle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta joulukuussa 2017. Pirkanmaan ELY-keskus on päättänyt, että asiassa ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Asia ei ole toistaiseksi ollut julkisuudessa lainkaan, eikä lupahakemuskaan ole vielä nähtävillä. Muista asiakirjoista selviää, että uudessa voimalaitoksessa poltettaisiin 30–100 % biopolttoaineita ja 0–70 % turvetta.

- Tulevaisuuden energiaratkaisut tehdään nyt. Turpeesta on siirryttävä kokonaan uusiutuviin energialähteisiin, toteaa Kytömäki.
- Jos Tampereen Sähkölaitos lopettaa turpeen polton Naistenlahdessa nyt, se on edelläkävijä. Mutta jos otetaan käyttöön uusi, turvetta polttava voimalaitos, Tampere juuttuu jälkijunaan. Turpeen poltto loppuu Suomessa joka tapauksessa muutaman kymmenen vuoden kuluessa ilmastosyistä. Energiaratkaisujen täytyy edistää tätä suuntausta, hän jatkaa.

Myös puun käyttöön liittyy ongelmia, mutta uusiutuvana se on parempi vaihtoehto kuin turve, jonka uusiutuminen kestää tuhansia vuosia. Aloitteessa yhdistykset esittävät, että myös esimerkiksi geotermistä energiaa ja aurinkoenergiaa kehitettäisiin samalla voimakkaasti, jotta puuta ei tarvitse käyttää niin paljon.

Naistenlahdessa poltettava turve on peräisin valtionyhtiö Vapo Oy:n turpeenottoalueilta, paljolti Pirkanmaan pohjoisosista, muun muassa Parkanosta. Vapo on turpeenotollaan tuhonnut useita luonnonsuojelullisesti arvokkaita soita ja osaltaan pilannut vesistöjä myös Pirkanmaalla.

- Parhaillaan Vaasan hallinto-oikeus miettii, onko aluehallintoviraston Vapolle myöntämä ympäristölupa Ylöjärven Talasnevan laajennusalueen turpeenottoon lainmukainen. Laajennusalue sijaitsee maakuntakaavan luonnon monimuotoisuuden ydinalueella, ja suon kuivatusvedet kuormittaisivat toistaiseksi erinomaisessa kunnossa säilynyttä Aurejärveä, kertoo Juho Kytömäki.
- Vapon ympäristöluvan perusteella Talasnevan turve poltettaisiin mitä ilmeisimmin Naistenlahdessa. Tampereen Sähkölaitos on siis tällä hetkellä asiakkaana mukana suoluonnon ja vesistöjen tilaa heikentävässä sekä ilmastonmuutosta nopeuttavassa toiminnassa. Eikä Talasneva ole ainoa tapaus, hän lisää.

Lisätietoja:

Juho Kytömäki, aluesihteeri, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri, p. 040 515 4557, pirkanmaa(at)sll.fi

Varsinainen aloite löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa