Sijainti: Pääsivu / Luonnonsuojelu ja yhdessä tekeminen kiinnostavat turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia

Luonnonsuojelu ja yhdessä tekeminen kiinnostavat turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen ensimmäinen maastokausi päättyy tiistaina 10.10. siellä mistä se keväällä alkoikin – Oriveden Siitamaan. Hanke jatkaa erittäin uhanalaisen tummaverkkoperhosen elinympäristön hoitamista raivaamalla niityltä vesakkoa. Turvapaikanhakijat ja suomalaiset hoitavat luontoa yhdessä. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa kello 10:30 alkaen.

Kolu-hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut onnistunut. Luonnonsuojelu ja yhdessä tekeminen
ovat kiinnostaneet hankkeen kohderyhmää, turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia. Luontoa on
hoidettu yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Moni on osallistunut tapahtumiin useampiakin
kertoja. Näin myös Kongon demokraattisesta tasavallasta kotoisin oleva Gloire Kabengano.

"Kasvoin esikaupunkialueella, josta pääsin patikoimaan metsään, joskus kiipeilemään vuorille ja
jopa vierailemaan kansallispuistoissa. Nyt ihmistoiminnan ja saasteiden kasvun seurauksena
ilmasto on muuttumassa ja jotkut eläin-, kala- ja kasvilajit ovat katoamassa. Toiveeni on
työskennellä luonnonsuojelua edistävän toiminnan parissa. Näin Kolu-hanke tekee. Tästä syystä
pidän tapahtumiin osallistumisesta ja osallistun aina kun minulla on aikaa", Gloire kertoo.

Oriveden Siitaman jälkeen Kolu on järjestänyt 15 luonnonhoitotapahtumaa, joihin on osallistunut
noin 250 henkilöä. Hankkeessa on myös esitelty Suomen luontoa ja jokamiehenoikeuksia
Tampereen vastaanottokeskuksen asukkaille sekä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen
monikulttuurisille opiskelijaryhmille. Luonnonhoitotapahtumat jatkuvat huhtikuussa 2018.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Sari Hämäläinen, hankekoordinaattori, sari.hamalainen@sll.fi, 040 930 4118
Sabrina Nykänen, harjoittelija, sabrina.s.nykanen@gmail.com, 044 566 0075

Kotouttavaa luonnontoitoa Pirkanmaalla (Kolu) on Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin käynnistämä
kehittämishanke, joka järjestää turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa
toimintaa. Toiminta on arvokkaiden luontokohteiden hoitamista ja haitallisten kasvilajien poistoa yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Kaksivuotista hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja sen toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta.

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa