Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista

Ajankohtaista

Virtain luontomatkailijan opas ilmestynyt

27.3.2018

Virtain kaupunki on julkaissut upouuden oppaan Virtain luontokohteisiin. Oppaassa esitellään 21 erityyppistä kohdetta ympäri paikkakuntaa. Osa kohteista on helposti saavutettavia, mutta löytyy myös hieman vaativampiakin paikkoja. Oppaassa on lyhyet kohdeselostukset ja hyvät ohjeet paikkojen löytämiseksi. Oppaan lopussa on yleiskartta koko Virtain alueesta ja siitä selviävät helposti kohteiden sijainnit. Yleiskartan jälkeen löytyvät yksityiskohtaisemmat kartat. Oppaan on toimittanut Jussi Helimäki, joka on myös ottanut valokuvat. Kannen karhukuvan on ottanut Hannele Kaihola. Oppaasta tehdään myös painettu versio.

Oppaassa on esitelty seuraavat kohteet:

1. Torisevan rotkojärvet        
2. Lakarinharju            
3. Myllyojan metsäluontopolku    
4. Herraskosken seutu        
5. Makkaraoja            
6. Raiskinkallion rotko        
7. Nurminiemen siirtolohkare    
8. Vaskisalon metsä        
9. Herrainkamari        
10. Pahkaneva ja Isoneva    
11. Erämaajärvi Salmi-Ruoke    
12. Mäntylänlahti        
13. Joutsenjärvi            
14. Ilmarisenhauta        
15. Haukkaneva ja Ruuhineva    
16. Lakeisnevankankaan aarnialue    
17. Kituskosket            
18. Jouttivuoren lehmusmetsikkö    
19. Hööperinäijänluola        
20. Killinkosken kuusi        
21. Soininmäenperä

Tutustu Luontomatkailijan oppaaseen ja lähde retkelle Virtain luontoon!

****

Maisematyölupahakemus Virtain Nurminiemeen

 21.2.2018

Virtain kaupunki on hakenut lupaa hakkuisiin Virtain Nurminiemeen. Yhdistys esitti 21.2.2018 ympäristösuunnittelijalle seuraavan mielipiteen:

Virtain kaupunki hakee maisematyölupaa Nurminiemen rantakaavoitetulle alueelle, joka kaavan mukaan on lähivirkistysaluetta ja jolla sijaitsee muun muassa laavu. Niemen poikki ”mantereen” puolella kulkee ulkoilureitti, Pirkan taival, ja lännen puoleisin harvennushakkuualue ulottuu polulle. Mikäli kulkija poikkeaa laavulle, hän joutuu kulkemaan harvennushakkuualueen poikki.

Niemen kärkeen on suunnitelmassa merkitty avohakkuualue. Aivan niemen kärjen tuntumassa kulkee Tarjanne -laivan reitti, jota käyttävät lähes kaikki Virtain satamaan tulevat veneilijät. Hakkuualueet tulevat näkymään veneilyreitille kauan.

Ranta-alueelle on suunniteltu jätettäväksi 10 – 15 metrin suojapuustoalue. Sillä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, sillä hakattavaksi aiottu alue on melko jyrkkäpiirteistä rinnettä.

Suunnitelmassa ei kerrota aiotaanko avohakkuualueelta poistaa kannot ja miten alue tullaan käsittelemään hakkuun jälkeen. Se olisi oleellinen tieto. Mikäli kannot poistetaan ja maata muokataan, aiheuttaa se rinnemaastossa ravinnevalumia vesistöön. Lisäksi hakkuissa alueen valaistusolosuhteet tulevat muuttumaan ja siitä aiheutuu haitallisia muutoksia alueen vallitsevaan kasvillisuuteen, jonka myötä virkistyskäyttöarvo vähenee.

Koska alue on merkitty lähivirkistysalueeksi ja koska alue on Virtain kaupungin omistuksessa, yhdistys esittää mielipiteenään että alue jätettäisiin kokonaan käsittelemättä. Tällä hetkellä alueelle ei ole suunnitelmissa toteuttaa kaavan mukaista rakentamista ja yhdistyksen mielestä olisi parasta pidättäytyä hakkuista, kunnes alueen käyttö tarkentuu. Mitä alueelle tulevaisuudessa tulekaan, saattaa kauniilla, luonnontilaisella metsällä olla tärkeä rooli. Myös rakentamisen aikaan puustoa voidaan säästää ja suojata.

Kaupungin omistuksessa oleville kaava-alueille tulisi laatia oma metsänhoitosuunnitelma, jossa otettaisiin huomioon kunkin alueen ominaisluonne ja metsänhoitoa toteutettaisiin luonto- ja maisema-arvoja kunnioittaen.

Yhteenvetona yhdistys toteaa että aiotun hakkuun haitat ylittävät sen tuoman lyhytaikaisen taloudellisen hyödyn. Virrat on imagoltaan luonnonkaunis paikkakunta ja sitä pitäisi vaalia vähintäänkin kaupungin omissa metsissä, jotka sijaitsevat maisemallisesti arvokkailla paikoilla.

****

Luonto lainassa

11.2.2018

Virtain ja Ruoveden kirjastoissa vietettiin Luonto lainassa -viikkoa 5. - 11.2.2018. Viikon teemana olivat metsät.

Luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksen jäsenet suosittelevat seuraavia kirjoja:

Kimmo Ohtonen: Karhu voimaeläin. Perustelut: Kertoo hienosti eri karhuyksilöistä persoonina, joista jokaisella on omanlaisensa luonteenpiirteet ja ominaisuudet. Kirjoitustyyli on tunnelmallinen ja hiukan satumainen. Suosittelija Siina Leinikka.

Astrid Lindgren: Ronja, ryövärintytär. Perustelut: Ronja, ryövärintytär on lastenteos, jonka myös aikuinen voi lukea. Kirja on lempikirjojani lapsuudesta lähtien. Itsepäinen ja rohkea Ronja on hieno esikuva kaikille. Kirjassa  metsästä on tehty satumainen paikka, Ajattarineen ja männiäisineen, missä Ronja on kuin kotonaan. Suosittelija Niina Mannila.

Veikko Huovinen: Siintävät vuoret. Suosittelija Aimo Kuivamäki.

Jean Giono: Mies joka istutti puita. Perustelut: kirja on lyhyt ja helppolukuinen, mutta sisältää suuren viisauden jota voi tulkita hyvinkin laajasti. Suosittelija Larissa Heinämäki.

Peter Wohlleben: Puiden salattu elämä. Suosittelija Katri Lavaste.

Kimmo Ohtonen: Metsäkansan tarinoita. Suosittelija Hannele Kaihola.

Elokuva Avatar. Perustelut: Kliseiseksi väitetty ja ristiriitaisia arvioita saanut elokuva on mielestäni monessa kohtaa väärin ymmärretty ja pinnallisesti tulkittu elokuva joka kertoo hienosti tämän päivän kadonneesta luontoyhteydestä ja arvomaailmastamme. Suosittelija Satu Kauramäki.

Veikko Huovinen: Puukansan tarina. Suosittelija Eero Heinonen.

Virtain kirjastossa
Virtain kirjasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruoveden kirjastossa
Ruoveden kirjasto