Sijainti: Pääsivu / Yhdistys

Tampereen yhdistys

Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys, aiemmalta nimeltään Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys, eli Tysy, on Tampereella toimiva luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävä yhdistys, joka kuuluu Suomen luonnonsuojeluliittoon Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri -nimisen piirijärjestön kautta. Yhdistys on perustettu vuonna 1981 ja sillä on jäseniä noin 1400.

Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys, aiemmalta nimeltään Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys, on Tampereella toimiva luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävä yhdistys, joka kuuluu Suomen luonnonsuojeluliittoon Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri -nimisen piirijärjestön kautta. Yhdistys on perustettu vuonna 1981 ja sillä on jäseniä noin 1400.

Yhdistyksen toiminnan yleisinä tavoitteina ovat

  •     luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
  •     ympäristönäkökulman esillä pitäminen kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa
  •     kestävän elämäntavan edistäminen
  •     viihtyisän elinympäristön vaaliminen
  •     lähiluonnon merkityksen korostaminen Tampereella


Tysy toimittaa Tampereen luonto -lehteä, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Lehti jaetaan kaikille jäsenille.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittava hallitus. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jäsenten toivomuksia. Toimintaa järjestetään taloudellisten, tiedollisten ja ajallisten voimavarojen mukaan.

Yhdistys kaipaa jatkuvasti aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan. Mukaan pääset osallistumalla yhdistyksen kokouksiin tai ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin.