Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / Uutiset / Yhdistys pohtii nimenmuutosta

Yhdistys pohtii nimenmuutosta

Miltä kuulostaisi se, että Tysy olisikin nimeltään Luonnonsuojeluliitto Tampere? Suomen luonnonsuojeluliito (SLL) suosittelee, että paikallisyhdistykset muuttaisivat nimensä yhtenäisiksi. Tällöin nimi muuttuisi muotoon Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry, josta lyhyempi muoto olisi Luonnonsuojeluliitto Tampere. Asiaa käsitellään kevätkokouksessa 20.4. klo 18:00 alkaen.

Nimen- ja logonmuutos

"Norppalogo on suomalaisen luonnonsuojelun tunnetuin symboli" 

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) hallitus antoi vuonna 2015 suosituksen yhdistysten ja piirien nimien muuttamisesta yhtenäisiksi, jotta Luonnonsuojeluliiton tunnettuutta voitaisiin hyödyntää järjestön kaikilla tasoilla. Paikallisyhdistyksiä on Suomessa yli 180, ja yhdistysten nimien kirjavuus on koettu yhtenäisyyttä heikentävänä tekijänä, koska paikallisyhditysten tunnettuus on huomattavasti heikompi kuin liiton.

Suosituksen mukaan Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen nimi muuttuisi muotoon Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry, josta lyhyempi muoto olisi Luonnonsuojeluliitto Tampere.

Heidi Salosen 2013 tekemä bränditutkimus selvitti kahden paikallisyhdistyksen, yhden piirin ja liiton logojen tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa. Vastaajia oli 186 opiskelijaa Tampereen yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Savoniasta (kuopiolainen ammattikorkeakoulu), Lapin yliopistosta, Rovaniemen ammattikorkeakoulusta ja Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Tulokset kertovat siitä, että norppalogo tunnistetaan hyvin, mutta piirin tai paikallisyhdistysten logoja tai liittymistä SLL:oon ei kovin moni tunnista:

  • 11,3 % vastaajista tunnisti Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen logon

  • 9,7 % vastaajista tiesi Kuopion luonnonystäväin yhdistyksen olevan SLL:n paikallisyhdistys

  • 23,1 % vastaajista tiesi Lapin ls-piirin olevan SLL:n piirijärjestö

  • 67,7 % vastaajista tunnisti SLL:n logon

"On yhdistyksen etu, että samat arvot ja mielikuvat liitetään myös siihen! Koska logo tunnistetaan hyvin, se myös herättää tuttuuden tunteen, ja ihminen tietää heti, mistä toiminnasta on kysymys (vrt. Martat, Punainen risti). Samasta syytä Luonnonsuojeluliiton hallitus kannustaa yhdistyksiä ja piirejä muuttamaan nimensä niin, että järjestön tuttu nimi näkyy, ja ihmiset yhdistävät paikallisen toiminnan osaksi isompaa kokonaisuutta. Yhdessä olemme vahvoja!”

Yhteisen brändin hyödyt

  • Suomen luonnonsuojeluliitto on erittäin tunnettu ja luotettu brändi. Paikallisyhdistykset ja piirit taas ovat vähemmän tunnettuja, jolloin ne hyötyvät norppalogon ja nimen käytöstä. Heidät yhdistetään Luonnonsuojeluliittoon.

  • Kun logo ja nimi toistuvat tarpeeksi monta kertaa ja tarpeeksi monessa paikassa, brändi vahvistuu kaikilla tasoilla.

  • Mediaesiintymiset: Tuotava aina esiin, että edustetaan Suomen luonnonsuojeluliittoa. Huonosti esillä oleva nimi vähentää jäsenten liittymistä ja lahjoitusten saamista, kun kuulija joutuu itse selvittämään, mikä taho on kyseessä.

 

Pohdittuaan asiaa, Tysyn vuoden 2017 hallitus on päättänyt esittää kevätkokoukselle, että yhdistyksen nimi muutettaisiin SLL:n suosittelemaan muotoon. Nimenmuutoksen myötä Tysy osattaisiin paremmin yhdistää Suomen Luonnonsuojeluliittoon. Samalla otettaisiin käyttöön SLL:n virallinen norppalogo. Tysyn nykyinen logo, joka pohjaa Pirkanmaan maakuntalintuun västäräkkiin, otettiin käyttöön 1990-luvun loppupuolella. Liiton tekemän kyselytutkimuksen mukaan nykyisen logon tunnettuus Tampereella on kuitenkin erittäin heikko. Yhdistystoimijoiden havaintojen mukaan tunnettuvuus on heikko myös jäsenistömme keskuudessa. 

Västäräkkilogo

Västäräkkilogo

Norppalogo

SllTampere