Sijainti: Pääsivu / Solkivuori

Solkivuori

Solkivuoreen suunnitteilla liito-oravien suojelu- ja hoitometsä

Hankeen varsinaiset kotisivut löytyvät tästä linkistä.

Tampereen Ruskon ja Annalan lähistöllä sijaitsevalle Solkivuoren alueelle on suunnitteilla yhteistoiminnallinen liito-oravien suojelu- ja hoitometsä. Aloitteen suojelu- ja hoitometsän perustamisesta tekivät Villi vyöhyke, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri elokuussa 2016, ja Tampereen kaupunki oli halukas neuvottelemaan asiasta.

Karttalinkki

Solkivuoren suojelu- ja hoitometsäehdotuksen taustalla on toivomusponsi, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2016 raitiotievarikon asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Ponnessa ehdotettiin muun muassa, että suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä luonnonsuojeluyhdistysten liito-orava-asiantuntemusta hyödynnettäisiin esimerkiksi delegoimalla liito-orava-alueiden hoitoa yhdistyksille ja paikallisille asukkaille ja että mahdollisuutta perustaa yhteistoiminnallinen liito-oravien suojelu- ja hoitoverkosto selvitettäisiin. Esitys Solkivuoren hoitometsän perustamisesta onkin konkreettinen toimenpide ponnen toteutumiseksi.

Solkivuori-hankkeen suunnittelua ohjaa jo aiemmin perustettu liito-oravayhteistyöryhmä, jossa on edustajia Tampereen kaupungin eri yksiköistä, Villistä vyöhykkeestä, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksestä sekä Pirkanmaan luonnonsuojelupiiristä. Lisäksi tammikuussa 2017 perustettiin erillinen työryhmä valmistelemaan Solkivuoren hoitosuunnitelmaa.

Liito-oravien suojelu- ja hoitometsänä Solkivuoresta toivotaan tavanomaista suojelualuetta rikkaampaa ja monipuolisempaa. Runsaan kolmenkymmenen hehtaarin suuruisesta hoitometsästä kaavaillaan kokeiluluonteista aluetta, jolla pyritään sekä suojelemaan liito-oravien nykyistä elinympäristöä että kehittämään lajille tällä hetkellä sopimattomista alueista sille mahdollisesti sopivia alueita. Luonnonsuojeluyhdistykset ovat myös visioineet erilaisia tapoja tutkia tai tuoda liito-oravaa näkyväksi alueella esimerkiksi taiteen tai teknologian avulla. Tärkeänä pidetään myös yhteistoiminnallisuutta: kaupungin ja luonnonsuojeluyhdistysten lisäksi paikallisten asukkaiden toivotaan tulevan innolla mukaan Solkivuoren alueen hoitoon ja kehittämiseen hankkeen virallisen julkistamisen jälkeen.