Sijainti: Pääsivu / Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden kynäjalavat -selvitys valmistunut

Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden kynäjalavat -selvitys valmistunut

SLL:n Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri julkaisee laajan Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden kynäjalavat -selvityksen. Suomessa suuri osa esimerkiksi uhanalaisia lajeja koskevasta luontotiedosta kerätään vapaaehtoisvoimin. Uusi kynäjalavaselvityskin on yhden vapaaehtoisen, valkeakoskelaisen Kari Järventaustan, ahkeran työn tulosta.

Kynäjalava on rantalehtojen jalopuu, jota esiintyy Suomessa lähinnä vain Kokemäenjoen vesistön rannoilla, Vanajaveden ja Pyhäjärven-Kuloveden alueella. Alueen kynäjalavia on kartoitettu ja tutkittu vuosikymmenten kuluessa useaan otteeseen, mutta aiemmat selvitykset ovat olleet vaillinaisia tai koskeneet vain jotakin vesistön osa-aluetta. Tänään julkaistava selvitys kattaa koko Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden. Alueelta löytyi noin 2350 kynäjalavaa.

Kari Järventausta on nyt muutaman vuoden aikana tutkinut kynäjalavan esiintymisen tarkasti koko sen päälevinneisyysalueella Suomessa, sillä uusi selvitys on jatkoa vuonna 2014 julkaistulle, hänen laatimalleen Kynäjalava Vanajavedellä -selvitykselle. Järventaustan tekemä selvitystyö on arvokas ja valtakunnallisesti merkittävä.

- Yhteensä Vanajaveden ja Pyhäjärven-Kuloveden alueella kasvaa noin 13 000 kynäjalavaa, kun taimetkin lasketaan mukaan, Kari Järventausta kertoo.

Kynäjalava on luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja se on luokiteltu uhanalaiseksi, vaarantuneeksi lajiksi. Kynäjalavalehdot, joissa lajia kasvaa runsaammin, puolestaan ovat äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä. Kynäjalavaa uhkaavat hakkuut ja raivaukset, rantarakentaminen, vesirakentaminen (ruoppaukset), vieraslajit ja ilmastonmuutos.

Kynäjalavan esiintyminen kertoo kasvupaikan luonnonarvoista laajemminkin, sillä jalava suosii reheviä rantalehtoja, joissa eliölajisto on rikas. Vain pieni osa selvityksessä esiteltävistä kynäjalavaesiintymistä sijaitsee luonnonsuojelualueilla. Pääosa alueista on suojelemattomia. Kynäjalavaa kasvavat metsät sopivat monessa tapauksessa METSO-ohjelmassa suojeltaviksi kohteiksi. Metsikön, jossa kynäjalava tai jokin muu jalo lehtipuu muodostaa merkittävän osan puustosta, ominaispiirteet on nykyisin turvattu luonnonsuojelulain nojalla. Näiden metsiköiden suojelu ei kuitenkaan ole automaattista, vaan siihen tarvitaan aina erikseen ELY-keskuksen tekemä rauhoituspäätös.

Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden kynäjalavat -selvitys on tarkoitettu tietolähteeksi viranomaisille, päättäjille, maankäytön suunnittelijoille, metsätaloustahoille, maanomistajille, asukkaille, mökkiläisille ja kaikille kynäjalavasta kiinnostuneille. Selvitys julkaistaan 15.6. myös netissä osoitteessa www.sll.fi/pirkanmaa/kynajalava

Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden kynäjalavat -selvitys julkaistaan torstaina 15.6. klo 13.00 Tampereen pääkirjasto Metson luentosali Pihlajassa (pohjakerros, os. Pirkankatu 2, sisäänkäynti Hämeenpuiston puolelta). Tilaisuudessa Kari Järventausta esittelee selvityksen, minkä jälkeen on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Tervetuloa!

Lisätietoja:

- selvityksen tekijä Kari Järventausta, p. 040 765 5551, juhani01@hotmail.com

- aluesihteeri Juho Kytömäki, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry., p. 040 515 4557, pirkanmaa@sll.fi

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa