Sijainti: Pääsivu / Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke etsii hoidettavia luontokohteita

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke etsii hoidettavia luontokohteita

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri on käynnistänyt kehittämishankkeen, jossa yhdistyy luonnonhoito ja monikulttuurinen toiminta. Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen toiminnassa hoidetaan arvokkaita luontokohteita yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa. Kaksivuotista hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja sen toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta.

Hanke etsii nyt Pirkanmaalta kohteita, joilla voidaan toteuttaa luonnonhoitotoimia. Hoidettavat kohteet voivat olla esimerkiksi perinnebiotooppeja ja uhanalaisten lajien esiintymiä sekä kulttuuriympäristöjä. Luonnosta poistetaan myös haitallisia lajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia. Hankkeessa voidaan myös kehittää uuselinympäristöjen, kuten tienvarsien, kasvillisuutta.

Hoidettavat kohteet valitaan ensisijaisesti kuntien ja yleishyödyllisten tahojen omistamilta alueilta. Toissijaisesti voidaan mennä yksityisten kohteille, joihin ei ole saatu tai saatavilla muuta julkista tukea. Valinnassa painotetaan inventoituja alueita, jotka on luokiteltu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai vähintään paikallisesti arvokkaiksi. Kohteiden valintaan vaikuttaa myös niiden sijoittuminen maaseudun arvokkaille kulttuurimaisema-alueille.

Ehdotuksia hoidettavista kohteista toivotaan sähköpostitse osoitteeseen sari.hamalainen(at)sll.fi. Viestissä on hyvä ilmetä tietoa kohteen luontoarvoista, mahdollisimman tarkasta sijainnista ja maanomistusoloista. Haitallisten lajien osalta toivotaan tietoa myös esiintymän laajuudesta.

Ehdotukset käydään läpi tapauskohtaisesti. Hoidettavien kohteiden valintaan vaikuttaa myös hankkeen yhteistyökumppaneiden maantieteellinen sijoittuminen.

Lisätietoa Kolu-hankkeesta:

http://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/kolu

Sari Hämäläinen, hankekoordinaattori: sari.hamalainen(at)sll.fi, p. 040 930 4118

Juho Kytömäki, hanketyöntekijä: pirkanmaa(at)sll.fi, p. 040 515 4557

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa