Sijainti: Pääsivu / Luonnonhoitoa monikulttuurisin voimin - Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri etsii yhteistyökumppaneita uuteen hankkeeseen

Luonnonhoitoa monikulttuurisin voimin - Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri etsii yhteistyökumppaneita uuteen hankkeeseen

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri on käynnistänyt kehittämishankkeen, jossa yhdistyvät luonnonhoito ja monikulttuurinen toiminta. Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen toiminnassa hoidetaan arvokkaita luontokohteita yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa. Kaksivuotista hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja sen toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta.

Kolu-hanke kotouttaa Pirkanmaalle saapuneita pakolaisia, turvapaikanhakijoita sekä oleskeluluvan ja Suomen kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia. Yhdessä tekemisen myötä muualta tulleille syntyy kontakteja paikallisiin ihmisiin. Samalla osallistujat oppivat suomen kieltä, tapakulttuuria ja työskentelymetodeja aidoissa kohtaamistilanteissa.

Hankkeessa hoidetaan arvokkaita luontokohteita, kuten perinnebiotooppeja ja uhanalaisten lajien
esiintymiä sekä kulttuuriympäristöjä. Lisäksi luonnosta poistetaan haitallisia lajeja, kuten
jättipalsamia ja lupiinia. Hankkeessa voidaan myös kehittää uuselinympäristöjen, kuten
tienvarsien, kasvillisuutta.

Luonnonsuojelupiiri etsii nyt yhteistyötahoja toiminnan käynnistämiseen Pirkanmaan kunnissa.
- Toivomme yhteydenottoja monikulttuurisilta organisaatioilta, joiden avulla voimme tavoittaa
tänne muualta saapuneita henkilöitä. Yhtä tärkeitä kumppaneita meille ovat myös paikalliset
yhdistykset ja yhteisöt, joita kiinnostaa luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, kertoo
hankekoordinaattori Sari Hämäläinen.

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hankkeen toiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua sekä luontoon että erilaisiin kulttuureihin ja ihmisiin.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Sari Hämäläinen, hankekoordinaattori: sari.hamalainen@sll.fi, 040 930 4118

Juho Kytömäki, hanketyöntekijä: pirkanmaa@sll.fi, 040 515 4557

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa