Sijainti: Pääsivu / Eräpyhän suojelu uuteen harkintaan

Eräpyhän suojelu uuteen harkintaan

Hallinto-oikeuden tuore päätös tarjoaa Oriveden kaupungille uuden mahdollisuuden suojella Eräpyhän virkistysalue. Kaupungille myönnetty maisematyölupa Eräpyhän retkeily- ja ulkoilualueen hakkuisiin on kumottu Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

Oikeus katsoo, että Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan olisi täytynyt tehdä luontoselvitykset liito-oravista, ennen kuin se myönsi luvan hakkuille. Oikeus toteaa myös, että harvennus- ja avohakkuu asemakaavan mukaisella retkeily- ja ulkoilualueella ei ole asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaista toimintaa.

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä oikeuden päätös tarjoaa Oriveden
kaupungille uuden hienon mahdollisuuden suojella omistamansa Eräpyhän retkeily- ja ulkoilualue
kokonaisuudessaan.

Suunnittelija Timo Laine Metsähallituksen luontopalveluista on sekä harrastuksenaan että työn
puolesta tutkinut Eräpyhän luontoa. ”Päätös on tärkeä, sillä se osoittaa, että luonnonsuojelulaki on laki siinä missä muutkin, eikä sitä voida sivuuttaa ympäristölautakuntien päätöksenteossa”, Laine toteaa.

Eräpyhässä käy myös retkeilyä ja luontovalokuvausta harrastava Minna Knuuttila. ”Koko
hakattavaksi aiotun virkistysalueemme hakeminen metsiensuojeluohjelmaan olisi tehtyjen
luontoselvitysten ja ELY-keskuksen lausunnon perusteella erittäin järkevää”, kiteyttää Knuuttila.

Päätöksestä valittivat Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys, Eräpyhä-adressin käynnistäjä Timo Peltoniemi ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri.

Eräpyhän kalliojyrkänteet nousevat korkealle Längelmävedestä. Eräpyhän alue koostuu olemassa
olevasta 14 hehtaarin luonnonsuojelualueesta ja siihen rajautuvasta 12 hehtaarin retkeily- ja
ulkoilualueesta. Eräpyhän vanhoissa metsissä asuu monia uhanalaisia eläinlajeja, ja ylhäällä niemen kärjessä on esihistoriallinen pyhä paikka Nunnankirkko. Oriveden Eräpyhä ja Pukala-Punkaniemi on valittu Suomen 100 luontohelmen joukkoon.

Eräpyhän virkistysalueen säästämiseksi on kerätty jo noin 2000 ihmisen adressi. Viime lokakuussa 17 Oriveden kaupunginvaltuutettua teki aloitteen, jonka mukaan kaupungin on otettava nykyisen luonnonsuojelualueen laajennus uudelleen käsittelyyn.

Lisätiedot:

Jyrki Heimonen, puheenjohtaja, Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry., p. 050 550 0369,
jyrki.heimonen[at]aarnipaja.fi

Juho Kytömäki, aluesihteeri, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry., p. 040 515 4557,
pirkanmaa[at]sll.fi

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa