Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry toimii monimuotoisen luonnon ja puhtaan, elinkelpoisen ympäristön puolesta. Piirin alueella toimii viisi paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä noin 300 henkilöjäsentä. Piirin toiminnan päämääränä on vastata maakunnallisiin luonnonsuojelun haasteisiin, tukea paikallisyhdistysten toimintaa ja olla yhteydessä valtakunnan tason toimintaan.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry tekee yhteistyötä muiden toiminnan arvoja tukevien organisaatioiden, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Vuoden 2018 teema on metsät ja metsien suojelu

Vuonna 2018 Suomen luonnonsuojeluliitossa on yhteinen metsäteema. Keskusteluun nostetaan edelleen metsien suojelun tärkeyttä ja metsätalouden muutostarpeita. Työkaluina käytetään perinteisiä vaikuttamiskanavia ja -työkaluja sekä koko liiton yhteistä kampanjointia.

Kainuussa metsäasiat ovat jatkuvasti tärkeitä. Tavoitteena on uusien suojelualueiden saaminen ja metsänhoitoon vaikuttaminen sekä metsätoimijaverkoston vahvistaminen ja laajentaminen.

Tulevan vuoden toimintaa suunnataan enemmän epävirallisiin tilaisuuksiin. Pidetään noin kerran kuussa eri aihealueiden järjestöiltoja, jossa vastaavat esittelevät ajankohtaista toimintaa metsä-, kaivos-, suurpeto-, ympäristökasvatus- ja muissakin ympäristöön liittyvissä asioissa.

Piirille valitaan metsävastaava ja turvataan hänen toimintaansa riittävät resurssit.

Tehdään aloite metsänomistajille suunnatusta luontoväen metsäoppaasta (Antti Lankinen).

Järjestetään metsäseminaari tai metsäväen tapaaminen Kainuuseen, jonka yhteydessä metsäretkeilyä. Haetaan liitolta toiminta-avustusta metsien suojeluun. Edistetään vaara-Kainuun maakuntapuistohanketta. Kerätään monipuolisesti tietoa metsäluonnosta. Tehdään yhteistyötä sekä liiton että muiden metsäluonnon puolesta toimivien järjestöjen kanssa

Kaivosasiat

Valitaan piirille kaivosvastaava ja turvataan hänen toimintaansa riittävät resurssit. Haetaan liitolta toiminta-avustusta. Seurataan Kainuussa olevien muiden kaivoshankkeiden edistymistä ja otetaan niihin kantaa. Tehdään yhteistyötä paikallisyhdistysten ja liiton kanssa.

Järjestötyö

Piirityöntekijä siirtyy Suomen luonnonsuojeluliiton alaisuuteen. Toimipaikkana säilyy Kainuu.

Ylläpidetään edelleen Vienankatu 7 toimistotiloja. Tuetaan jäsenyhdistysten toimintaa. Tuetaan jäsenten osallistumista liiton ja muiden piirien järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Suurpetoasiat

Piirin suurpetovastaavana jatkaa Siiri Auvinen.

Ympäristökasvatus

Osallistutaan hankeyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ympäristökasvatuksen ja siihen liittyvän yhteistyön edistämiseen Kainuussa.

Viestintä

Kehitetään piirin viestintää erityisesti jäsenistön tarpeisiin vastaten. Osallistutaan nettisivujen päivittämiseen ja kehittämiseen.