Sijainti: Pääsivu / Toiminta

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry

Kainuun piiri on Suomen luonnonsuojeluliiton maakuntajärjestö, joka edistää toimialueensa luonnon- ja ympäristönsuojelua.


Me suojelemme yhdessä kainuulaista luontoa

Piirin tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Kainuun alueella johon kuuluu 8 kuntaa: Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo, Puolanka, Hyrynsalmi, Ristijärvi.

Kainuun piirin alueella on viisi paikallisyhdistystä.

Piiri tekee käytännön luonnonsuojelutyötä – järjestää ympäristötalkoita, antaa suosituksia maankäytöstä ja valvoo kaavoitusta. Toiminnasta vastaa vapaaehtoisista koostuva piirihallitus.

Kainuun piirin toiminnassa on korostunut luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien suojelu. Viime aikoina toiminnassa ovat esille nousseet kaivosasiat, suurpetokysymykset, maakuntakaavoitus sekä liito-oravan elinalueiden suojelu.

Kainuun piiri kokoaa yhteen aktiivisia toimijoita maakunnallisien haasteiden puolesta. Kainuun piiri tukee paikallisyhdistysten toimintaa ja toimii niiden kanssa yhteistyössä esim. järjestämällä yhdessä retkiä ja tapahtumia

Teemme työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta, jotta saamme suojeltua

  • metsiä, soita ja ekologisia verkostoja
  • puhtaat vesistöt
  • uhanalaiset lajit ja luontotyypit

 

Haluamme torjua ylikulutusta, ilmastonmuutosta, henkilöautoliikenteen kasvua, energiankulutusta ja jätemäärän kasvua ja sen sijaan edistää materiaalitehokkuutta ja kohtuutaloutta sekä hiljaisia alueita.

Näiden päämäärien saavuttamiseksi

  • teemme yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • vaikutamme kaavoitukseen
  • teemme luontoselvityksiä
  • järjestämme erilaisia tapahtumia

 

Toimintasuunnitelma 2017