Sijainti: Pääsivu / Blogi / Hämeenlinnan kaupungin virkistysalueiden hakkuista

Hämeenlinnan kaupungin virkistysalueiden hakkuista

 

Hämeenlinna on onnekas verrattuna moneen kaupunkiin ainakin siinä mielessä, että kaupungin metsien hoito on melko edistyksellistä. Kaupungilla on metsää noin 5000 hehtaaria, josta osaa, varsinkin virkistysalueita ja taajamien lähimetsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmin.

Edellinen kaupunginvaltuusto nosti kaupungin metsien hakkutuottotavoitteen kestämättömälle tasolle, yli metsien vuotuisen kasvun. Sen vuoksi osaa jatkuvan kasvatuksen metsistäkin on uhannut avohakkuu. Virkistysalueidenkin hakkuita on lisätty ja aikaistettu, mutta ne olisivat edelleen pääosin jatkuvan kasvatuksen mukaisia hakkuita, joissa metsän monimuotoisuus ja virkistysarvot pyritään säilyttämään.

Viime keväänä Vanajanniemen virkistysalueen hakkuusuunnitelmat kauhistuttivat monia ja aiheuttivat kovaa kritiikkiä. Hakkuut onnistuivat onneksi lopulta kohtuullisen hyvin eivätkä vahingot olleet suuria. Joitain suurelta tuntuvia aukkoja syntyi ja ehkä mentiin myös liian lähelle mäyrän pesää. Luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus piti syksyllä kokouksen Vanajanniemessä. Kokouksen jälkeen kierrettiin alue ja todettiin että voidaan huokaista helpotuksesta. Arvokas tervaleppäniemikin oli säästynyt hakkuilta. Se olisi syytä nyt rauhoittaa. Sitä on tarkoitus esittää kaupungille.


Vähäniemen virkistysalueelle Hauhon Sappeessa on myös suunnitteilla hakkuita. Hakkuusuunnitelmista on pyydetty kommentteja alueen lähinaapureilta. Suuri osa suunnitelman hakkuukuvioista on jatkuvan kasvatuksen mukaisia poimintahakkuita, joissa poistetaan varovasti suurimpia puita. Myös maisemaa näkötornilta järvelle avataan poistamalla puustoa. Osa kuvioista jätetään kokonaan rauhaan, kuten itärannan vanha metsä. Lahopuuta jätetään paljon, mutta hakkuujätteitä poistetaan, jotta ne eivät tukahduttaisi aluskasvillisuutta ja rumentaisi maisemaa. Niemen kärjessä olevaa vankkaa kuusikkoa on tarkoitus poimintahakata, mutta toivottavasti maltilla. Siellä on paljon suuria ja vanhoja puita. Sellaisten kaato tuntuu turhalta ja surulliselta. Rauhassa kasvaneet, tiheäsyiset isot puut ovat käyneet niin harvinaisiksi, että sahat ovat mitoittaneet koneensa pienemmiksi, talousmetsien tukeille sopiviksi. Siksi paksujen tukkien pinot ovat useimmiten vain kolmimetrisiä, vaikka sahatukki on viisimetristä. Paksut, parhaat tukkipuut joutuvat ns. biotalouden raaka-aineeksi, siis hakkeeksi tai kuitupuuksi sellutehtaille.

Yksi iso ongelma poimintahakkuissa on tuntunut olevan se, että urakoitsijoiden kalusto on mitoitettu järeään harvennukseen ja avohakkuuseen. Tarpeeksi kapeaa ja kevyttä kalustoa ei monellakaan vielä ole. Työhevonen ja reki olisi ihanteellinen poimintahakkuisiin, mutta se taitaa olla nykypäivänä jo ja vielä toiveajattelua.  Toivottavasti joku urakoitsija ymmärtää, että kevyt kalusto voisi olla kilpailuvaltti, jolla voi saada urakoita kaupungilta.

Toinen ongelma on motokuskien ammattitaito ja asenne. Harva heistä tuntuu ymmärtävän, että poimintahakkuiden idea on poimia varoen pois vain isoimpia puita niin että kasvamaan jääville muille puille ja aluskasvillisuudelle tehdään mahdollisimman vähän vahinkoa. Ainakin Kikaristonkujan ja Papinniityntien väliin jäävän pienen virkistysaluemetsän hakkuissa vuosi sitten kuski on jyristelyt surutta vanhaan mallliin. Vanajanniemen hakkuissakin on vielä jonkin verran kovien otteiden jälkiä. Toivottavasti tämä ongelma on poistumassa.


Yksi hyvä keino välttää sivullisten puiden ja kasvien vahinkoja on tehdä hakkuut talvella paksun hangen aikaan. Näin Vähäniemessäkin on suunniteltu tehtävän. Tänä talvena näyttää siltä, että kunnon hankia ei ehkä tule. Onko se syy siihen että hakkuut eivät näy kaupungin luontopalvelujen tämän talven työsuunnitelmassa, jossa kaikkien hakkuiden pitäisi kai olla esillä?

Vai onko uusi kaupunginvaltuusto saanut hakkuutuottotavoitteet järkevämmälle tasolle, niin että virkistysalueita on voitu jättää hakkuiden ulkopuolelle? Ainakaan pikaisen kyselyn perusteella näin ei ole.


Seuraamme tilannetta ja raportoimme!

Esa Kilpi

 

Lisätietoa Vähäniemen virkistysalueesta

Esa Kilpi (Hämeenlinnan yhdistys)
22.01.2018 21:41

Hienoa että metsien käsittelystä puhutaan! Hakkuutavoista ja -kohteista on puhuttava avoimesti. Se on tätä päivää. Muutamaa kohtaa kommentoisin.

1. Vuoden 2018 budjetissa puun myyntitulotavoitteet pudotettiin 25%:lla "normaalitasosta" eli 150 000€. Vuoden 2018 myyntitulotavoite on siis 600 000€. Vuonna 2017 tavoite oli noin 1,5 milj. €.

2. Vähäniemen hoitohakkuut on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2018-1019 vuoden vaihteessa. Asukkaat ovat toivoneet hakkuiden toteutusajaksi sydäntalvea, jotta maastovauriot olisivat mahdollisimman pienet. Jos kunnon talvea ei tule, siirretään hakkuita taas seuraavaan talveen. Hanki itsessään ei ole tae hyvälle hakkuujäljelle, kova pakkanen ennen hankea on. Itse asiassa hanki on erinomainen lämmön eristäjä.

3. Jos tervaleppäniemellä tarkoitetaan Vohlionniemen tervaleppäkorpea, onhan teillä tiedossa että se on jo rauhoituksen alla? Kyseessä on arvokas elinympäristö ja metsälakikohde.

4. Itse harkitsisin tarkkaan neloskappaleen pohdintaa sahauksesta ja tukkipinoista. Virkkeessä on asiavirheitä ja hieman huteraa argumentaatiota. Ymmärrän kyllä näkökulmasi mutta todellisuudessa asia ei mene aivan näin. Tukin mitta- ja laatuvaatimukset perustuvat moneen seikkaan. Tukin vaatimukset riippuvat mm. oksaisuudesta, lenkoudesta, lahon määrästä ja läpimitasta. Kukin seikka voi vaikuttaa tukin hylkäämiseen ja siirtämiseen osaksi kuitupinoa. Useimmat maksimimitat pyörivät 70cm hujakoilla. Koneen kaatokoura kohtaa parempansa myös näillä mitoilla (70-80cm). Tällaiset puut jäävät usein kaatamatta, jollei niitä kaadeta metsurin pitkällä moottorisahalaipalla. Tiheillä syillä ei ole merkitystä tukiksi hyväksymisessä. Itse asiassa, mitä tiheämpi syy puulla on, sitä arvokkaampi tuote se on sahalle. Periaatteessa syiden tiheyksiä ei kuitenkaan huomioida metsätasolla vaan syiden tiheys pääsee arvoonsa vasta sahatussa tuotteessa.

Argumentti siitä että suuria puita lähdetään kaatamaan pienen rahan toivossa ei myöskään ole validi. Vähäniemessä ei tavoitella maksimaalisia myyntituloja. Hoidon ensisijaisena tavoitteena on parantaa alueen virkistys- ja maisema-arvoja. Tällöin puiden kaatamisen tarkoituksena ei ole saada rahaa vaan kaatamisel tavoitetaan muita Toki puut myydään, jotta toimenpiteet voidaan toteuttaa mutta myyntitulot eivät ole hakkuiden toteuttamisen lähtökohta ja tavoite. Toimenpiteiden tarkempina tavoitteina on mm. seuraavat: näköalatornin edestä otetaan yksittäisiä puita pois näköalan parantamiseksi, nuotiopaikalta kaadetaan turvallisuuden vuoksi muutama pystylaho maapuuksi. Reittien varsilla tehdään avauksia järvelle ja uimapaikka siistitään viihtyvyyden lisäämiseksi. Puuston elinvoimasta varmistutaan jatkuvan kasvatuksen hakkuin (poiminta- ja pienaukkohakkuu) Näin edistetään myös uuden puusukupolven muodostumista. Vähäniemessä on myös täysin hoitamattomia, hakkuilta ja muilta hoitotoimilta rauhoitettuja alueita. Jokaiselle jotakin periaate on toimiva konsepti tässäkin.

5. Toinen pohdittava asia koskee kalustoa. Lähtökohta on se, että mitä suurempi moto sitä parempi hakkuujälki. Jatkuvan kasvatuksen kohteilla hakkuujälkeen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Suuremmalla koneella on enemmän voimaa kääntämään puu haluttuun kaatosuuntaan, jolloin vältetään säästettävälle puustolle aiheutuvat vauriot. Tämä on myös turvallisempaa konekuskille. Usein isommalta koneelta jää kevyemmät urapainaumat, jos koneen telat ovat leveämmät ja pyöriä on useampi pari. Kun paino jakaantuu useammalle pyörälle on koneen pintapaine neliömetriä kohden huomattavasti pienempi kuin pienemmillä koneilla. Isompi kone kykenee myös ulottumaan pidemmälle, jolloin uria syntyy vähemmän. Pääasiallinen urapainauman aiheuttaja on kuitenkin, ajokone, joka ajaa kaadetut puut tienvarteen. Tässäkin suhteessa on tasapainoteltava ajettavan puumäärän ja koneen koon kanssa. Pienempi kone ajaa useamman kiepin. Itse käytämme pienkoneita taajamassa kohteilla, jotka ovat syystä tai toisesta ahtaita tai jostain syystä herkkiä maastovaurioille ja korjattavaa puustoa on vähän.

Nämä asiat ovat joskus hieman monimutkaisia käsittää mutta pienellä pohdinnalla myös melko loogisia. Kukin kohde on aina omalaatuinen ja vaatii aina yksilöllistä pohdintaa. Youtubesta löytyy professori Kari Mielikäisen melko hyvä selostus jatkuvasta kasvatuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=-MkCHKW1z_Y

Commenting has been disabled.
Tapahtumat
Hyönteiskerho Cupido 16.04.2020 18:00 - 20:00
Kasvikerho Pulsatilla 02.05.2020 10:00 - 14:00 — Hauho
Hyönteiskerho Cupido 14.11.2020 12:00 - 16:00
Tulevat...