Retki Hattelmalanjärvelle

  • 24.05.2019 09:00 ja loppuu 24.05.2019 14:00 .

Tarinmaan luontopolun ja Räikälän niityn hoitotalkoot

  • 02.06.2019 13:00 ja loppuu 02.06.2019 16:00 .

Pulsatillan retki

  • 10.06.2019 17:00 ja loppuu 10.06.2019 19:00 .

Tarinmaan luontopolun ja Räikälän niityn hoitotalkoot

  • 17.08.2019 10:00 ja loppuu 17.08.2019 14:00 .